Arbeidet har såvidt startet, vil du være med på laget?

Vi søker folk som brenner for den demokratiske sak og er opptatt av teknologi. Vi kan foreløpig ikke tilby kompensasjon i form av lønn, så dette egner seg mest for de som har litt tid til overs og ønsker å bidra. En unik sjanse til å være med å forme organisasjonen for de rette vedkommende.

Vi ønsker foreløpig å komme i kontakt med folk som har følgende kompetanse

  • Frontend utviklere og web designere
  • Fullstack utviklere
  • Personer med kompetanse på digital produktutvikling, gjerne programvarerelatert
  • Personer med kompetanse på IT sikkerhet
  • Personer med kompetanse på jus og folkerett
  • Personer med erfaring fra politisk arbeid på riksnivå, også i embedsverk

Vi ønsker helst at du kan jobbe minst 2 timer i uka, og det vil bli holdt digitale møter ca hver 3 uke, eller ved behov.

Send en kortfattet CV og noen ord om hva du ønsker å bidra med, og gjerne litt om hva som motiverer deg til postmottak@mdem.no

Personopplysninger blir behandlet i henhold til norsk lovverk.