Er du lei av yrkespolitikere? Lei av partiprogrammer som ikke blir overholdt? Vil du stemme i enkeltsaker? Ønsker du systemreform?

Tenk litt på dette: Hvor mange TV-avstemminger har vi for å utkåre våre sangere og artister? Kunne man ikke bruke litt av resursene på dette til å stemme over hvem som skal styre landet, eller avgjøre viktige saker i folkedemokratiet vårt? Vi har et forslag til deg. Les vårt partiprogram og bli inspirert til å delta i demokratiet på nye måter. Under ser du en prinsippskisse for “kjernesaken” til partiet Moderne Demokrati. Vi har egentlig bare en kjernesak, og det er at din stemme skal bli hørt, ikke bare hvert 4.år, men i alle saker som er viktige for deg og flertallet i befolkningen, uten å måtte binde seg til et forutbestemt partiprogram, representert av mennesker du ikke har stemt for.

Se kort videopresentasjon av Moderne Demokrati ved å trykke på bildet under.


Skissen beskriver den demokratiske gangen i partiet, som er tuftet på en IT plattform, hvor medlemmene kan legge inn sine stemmer i hver enkelt sak. Flertallet av stemmene vil avgjøre hva partiet skal mene. Partiets representanter deltar på stortinget på vanlig måte, og stemmer etter det medlemmene har avgjort. Moderne Demokrati tilgjengeliggjør et mer direkte påvirkbart demokrati, og lar det virke innenfor dagens konstitusjonelle rammer.

Les partiprogram

Last ned skjema for registrering av underskrifter til Brønnøysundregistrene